Servicii

Proiectăm prin excelență, garantăm prin valoare

Concept Urbanistic

Studiul, proiectarea și planificarea dezvoltării urbane în vederea asigurării unei utilizări eficiente și echitabile a spațiului, în folosul individului și a colectivității.
Succesul unei investiții începe de la o planificare urbană durabilă, prospectivă, cu aplicare la particularitățile specifice locului.

Concept de dezvoltare

Stabilirea, poziționarea și funcționalitatea  investiției planificate, având în vedere relațiile spațiale, conceptul de dezvoltare durabilă, echilibrarea resurselor cu necesitățile și cerințele.

Studii, schițe

Schițe,  studii, prin care se încearcă vizualizarea temei de proiectare. Scopul este de a materializa viziunea investitorului, de a analiza problemele tehnice a construcției ce urmează a fi proiectată, precum și de a revizui întreaga etapă de dezvoltare în scopul soluționării.

D.T.A.C

Documentație Tehnică pentru Autorizația de Construcție – Documentele necesare pentru autorizarea executării lucrăriilor de constucții. Scopul este să demonstrăm autorităților faptul că proiectul este în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare și este potrivit utilizării preconizate.

Documentație de atribuire a lucrărilor

Documentație de proiectare axată pe calcul dimensiune-cantitate, investigând și propunerile de buget. Scopul este de a selecta furnizori adecvați pentru desfășurarea proiectului în funcție de oferte/licitații.

Proiect Tehnic

Prelucrarea grafică și contextuală a sarcinilor de construcții ce țin de dezvoltare, conținând soluții rentabile și fezabile. Se adresează antreprenorilor, producătorilor, furnizorilor pentru planificare detaliată a serviciilor de implementare.

Proiect As Built

Documentație detaliată a Proiectantului, care înregistrează diferențele apărute în timpul execuției lucrărilor, precum și construirea finală față de documentația de planificare.

Overall Design

Contractăm lucrări de proiectare pe tot teritoriul României, precum și în afara țării, îndeplinind toate solicitările Clienților.
Proiectarea poate să fie pentru o construcție nouă, extindere, modernizare sau reamenajare, precum și pentru restaurarea clădirilor vechi. Pentru a putea satisfice cele mai exigente solicitări ale clienților noștri, colaborăm cu specialiști cu experiență profesională în fiecare domeniu în parte.

Proiect de Rețele

Aici poate fi vorba de rețele edilitare, rețele de comunicații (drumuri), având ca și clienți în primul rând autorități sau firme din țară sau din afara țării. Scopul este realizarea unei rețele bazându-ne pe principii comune, crearea unei unități/conexiuni cât mai mari pe o arie extinsă.

Asistență Tehnică

Proiectanții noștrii, având simțul datoriei, știu că este foarte important să urmărească fiecare etapă a realizării proiectului, să se asigure ca antrepriza este conform planului și ca finalul să fie corespunzător și satisfăcător. În acest scop este primordiar ca proiectantul să fie prezent la procesul de implementare pentru a facilita activitatea antreprenorilor.

Proiect Multi

Dintre activitățile de inginerie, una dintre cele mai complexe sarcini este pregătirea unui proiect de dezvoltare axat pe un teritoriu sau oraș întreg. Începând de la analiza spațiului, determinarea condițiilor până la implicare eficientă în dezvoltarea continuă, proiectul trebuie să aibă în vedere reglementările legale, planurile de dezvoltare urbană, precum și condițiile favorabile pentru execuție și fezabilitatea proiectului.
Cu metoda multiproiect se pot elabora planuri de dezvoltare complexă, care oferă proiecte concrete de extindere pentru Dezvoltatori/Investitori, într-un mod transparent și detaliat.

Aplicație proiect server

Proiect server este o bază de date web-acces, unde utilizatorii au acces la documentația unor proiecte. După logarea pe server, proiectantul, investitorul sau contractorul poate accesa fișierele autorizate în funcție de nivelul de acces. Proiectele sunt stocate în fișiere predefinite într-o bibliotecă online. Sistemul permite modificarea, extinderea în perimetrul uniformității, ajutând utilizatorii printr-o navigare rapidă. Modificarea directoarelor se poate face numai de către persoane autorizate.
Serverul este actualizat permanent, cu posibilitate de încărcare pentru fiecare proiect în parte, putând fi accesate prin internet de oriunde la orice oră, având posibilitatea de a ține legătura și cu alți membrii al proiectului. Baza de date se poate sincroniza cu sistemul de documentare a Contractantului.

Studiu Imobiliar

Efectuăm testarea tehnică, financiară, juridică și funcțională completă a proprietății unde Contractantul dorește proiectarea. Oferim consultanță asupra condițiilor tehnice de punere în aplicare. Prin Expertiza technică examinăm posibilitățile de executare sau modificare. De asemenea, analizăm implicațiile financiare și juridice ale investiției.

Studiu de fezabilitate

Studiu al unui proiect sau al unei investiții din punctul de vedere al posibilităților tehnice de realizare și al rentabilității.
Prin acest studiu analizăm factori de ordin urbanistic, juridic, tehnic, economic și de mediu înainte de începerea proiectului, pentru a reduce sau pentru a evita eventualele riscuri. Oferă și soluții alternative și calificative

Studiu de impact asupra Mediului

O evaluare compactă despre impactul asupra mediului trebuie făcut înainte de începerea oricărui proiect. Scopul este analizarea stării mediului unde se va efectua proiectul, având în vedere caracteristicile cantitative și calitative. În funcție de gradul și natura impactului asupra mediului, legislația prevede necesitatea unor autorizații speciale.
O anchetă preliminară, precum și normele detaliate ale procedurii de autorizare a integrării în mediu sunt reglementate legal.

Due Diligance

Presupune o anchetă și un audit aprofundat al situației financiare a unui proiect și reprezintă un demers esențial înainte de a investi în proiectul respectiv.

Analiză imobiliară

Studiu de decizie, care examinează funcția imobilului și posibilitățile de utilizare a acestuia. Studiul poate extinde pe arie energetică, economică, socială sau asupra protecției mediului.

Aplicații topografice

Operarea, prelucrarea și afișarea datelor alfanumerice și spațiale. Aplicațiile GIS pot ajuta la colectarea, stocarea, integrarea și analizarea datelor. Cu această aplicație putem examina posibilitățile pe piața imobiliară din punct de vedere inovativ sau economic.

Academia Multinvest

Pentru că Omul cât trăiește învață și pentru că suntem conștienți de importanța pe care o are buna pregătire a celor care lucrează în activitatea de Proiectare, am creat Academia Multinvest, platforma care ne ajută să ne aprofundăm cunoștințele, să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine și pe ceilalți. Cu ajutorul Academiei Multinvest aducem proiectarea la un alt nivel.

Activitate inginerească independentă

Informarea obiectivă a autorităților și a investitorilor despre situația tehnică și financiară a proiectului. Această activitate este necesară mai ales la proiectele europene sau finanțate cu ajutorul fondurilor publice.

Construcții Civile – Industriale și Agricole

 • Arhitectură
 • Rezistență
 • Instalații termomecanice
 • Instalații HVAC
 • Instalații sanitare
 • Instalații termice
 • Instalații de gaz
 • Canalizare
 • Ventilație / Climatizare
 • Emisii CO
 • Sprinker
 • Energie electrică
 • Curenți tari
 • Curenți slabi
 • Panele fotovoltaice
 • Energetică

Construcții Drumuri – Poduri

 • Drumuri
 • Geodezie
 • Mecanica solului
 • Protecția mediului

Infrastructură

 • Poduri
 • Clădiri arhitecturale
 • Tuneluri
 • Tratarea apelor reziduale
 • Transport urban
 • Deșeuri
 • Planificare urbană
 • Rețea de utilități